Thay thế từ trong văn bản trực tuyến

Một công cụ đơn giản cho việc tìm kiếm tất cả các trường hợp khi một từ xuất hiện trong một văn bản tài liệu và thay thế nó với một từ khác. Điều này có thể rất hữu ích khi nói đến việc chỉnh sửa một đoạn văn. Công cụ này sẽ tự động tìm thấy tất cả kết hợp chính xác và thay thế chúng chỉ với một cú click chuột.

Đã thay thế: 0